Класификация на паметниците
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Вид на паметника според формата Съд
Вид на паметника според неговата употреба Инструменти и оборудване
Вид на паметника според неговата структура
Бележки -