Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Πρόκειται για μια μεγάλη, τρίκλιτη βασιλική, χωρίς τρούλο, με νάρθηκα στα δυτικά και στα νότια. Είναι κατασκευασμένη από πέτρες. Το γείσο της στέγης είναι επίσης από λίθους. Κοντά στη νοτιοανατολική γωνία, προσκείμενο στην εκκλησία έχει ανεγερθεί ένα όχι πολύ ψηλό καμπαναριό. Ένα μικρό εκκλησάκι που ονομάζεται «των Τριών Ιεραρχών» είναι ενωμένο με το βόρειο τοίχο. Χτίστηκε μαζί με την εκκλησία κατά τα έτη 1828-1831.
Το εσωτερικό χωρίζεται σε τρία κλίτη με 2 σειρές κιόνων. Ένας μεγάλος γυναικωνίτης είναι διαθέσιμος στις ναό. Οι οροφές είναι ψηλές και επίπεδες.