Όνομα
Όνομα Μνημείου Ναός Κοίμησης της Παναγίας στο Ilinden

Πηγή / Προέλευση