Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:84
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 19-02-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0055

Име на паметника ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“
С. МЕЧКУЛ

Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението МЕЧКУЛ
Дата на построяване
1892сл. Хр.
Кратко описание Построен е през 1892 г. Представлява трикорабна базилика без купол, с апсида от изток и открита галерия от юг. Градежът е камъни. Покривът е двускатен покрит с керемиди. На него има 3 метални кръста. Църквата има 2 входа – от запад (главен) и от юг. Зад апсидата има гробове. Камбаната (отлята в 1898 г., с украса и ктиторски надписи) е закачена на приспособена за целта метална конструкция близо до северозападни ъгъл на сградата.
Вътрешното пространство на храма се разделя на три кораба от 2 колонади с дървени колони свързани с арки. Наосът е разделен от олтара с иконостас, а от притвора с дъсчена преграда и дървени решетки.
Таванът над средния кораб е по-висок, дъсчен, с апликации, свързан с колонадите чрез холкел. В центъра му е изображението „Христос Вседържител“. Таваните на страничните кораби са плоски, дървени.
Стените са измазани. В oтделни участъци по тях има стенописи. Покрай тях и колоните са наредени столовете предназначени за миряните. В западната част на наоса, над входовете, има балкон, а в източната стъпало, което води към иконостаса.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0055

Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“
С. МЕЧКУЛ

Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението МЕЧКУЛ
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Построен е през 1892 г. Представлява трикорабна базилика без купол, с апсида от изток и открита галерия от юг. Градежът е камъни. Покривът е двускатен покрит с керемиди. На него има 3 метални кръста. Църквата има 2 входа – от запад (главен) и от юг. Зад апсидата има гробове. Камбаната (отлята в 1898 г., с украса и ктиторски надписи) е закачена на приспособена за целта метална конструкция близо до северозападни ъгъл на сградата.
Вътрешното пространство на храма се разделя на три кораба от 2 колонади с дървени колони свързани с арки. Наосът е разделен от олтара с иконостас, а от притвора с дъсчена преграда и дървени решетки.
Таванът над средния кораб е по-висок, дъсчен, с апликации, свързан с колонадите чрез холкел. В центъра му е изображението „Христос Вседържител“. Таваните на страничните кораби са плоски, дървени.
Стените са измазани. В oтделни участъци по тях има стенописи. Покрай тях и колоните са наредени столовете предназначени за миряните. В западната част на наоса, над входовете, има балкон, а в източната стъпало, което води към иконостаса.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
1892сл. Хр.
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Украса
Фаза на декорация Първоначална украса
Вид декорация Боядисване
Тема на декорацията Scenes from the Judgment day and the lives of St. Peter and St. Paul
Местоположение на декорацията Inner walls, iconostasis
Описание на декорацията Иконостасът е таблен – рисуван. Царските двери и венчалката са резбовани и рисувани. Хоризонталните пояси са: цокълен, царски икони, лозница, празнични икони и венчилка.
На западната фасада на храма са изписани сцени от Страшния съд. Украсата на интериора – стенописите и иконостасът е дело (1898-1899 г.) на Михалко Галев от Банската художествена школа. Художествени качества имат архиерейският трон, амвонът, кованите свещници и ктиторските столове.
Интерес представляват уникални редки стенописни сюжети от житията на двамата апостоли.

Компетентно лице Mihalko Galev
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
От 1898сл. Хр.
До 1899сл. Хр.
Стил на декорацията
Техника на декорацията
Материали на декорацията
Състояние на декорацията
Цифрово представяне CRDGID:185 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, icon of the 12 ApostlesCRDGID:186 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, icon of Jesus ChristCRDGID:187 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, icon of the Nativity of ChristCRDGID:188 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, Crucifix and Lipera from the IconostasisCRDGID:189 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, wall painting with St. PeterCRDGID:190 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, wall painting with the call of St. PaulCRDGID:191 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, wall painting with the Baptism of ChristCRDGID:192 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, wall painting with the decapitation of St. PaulCRDGID:193 - Mechkul, Sts. Peter and Paul church, wall painting with Sts. Barbara and ParaskeviБележки -


Свидетелства
Тип на свидетелство Писмен
Дата на свидетелство
2012сл. Хр.
Местоположение на свидетелство -
Описание на свидетелство Written informative text from the Diocese of Nevrokop
Свързано лице -
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Бележки -