Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:81
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 19-02-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής test n
Παρατηρήσεις aaaaa


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου -
Όνομα Μνημείου -
Αρμόδιος φορέας ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"
Όνομα τόπου -
Χρονολόγηση κατασκευής
Σύντομη Περιγραφή -
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός -
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου -
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου -
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις