Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:68
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0047

Име на паметника ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ ГР. ДОБРИНИЩЕ
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението ДОБРИНИЩЕ
Дата на построяване
1835сл. Хр.
Кратко описание Храмът се намира в центъра на града. Построен е през 1835 г. Представлява трикорабна псевдобазилика с апсида от изток, 2 купола, притвор и открита галерия от юг. През 1926 г. е пристроена красива каменна камбанария (на мястото на по-стара – от дъски, изгоряла през 1913 г., по време на Междусъюзническата война), разширени са прозорците, издигнати са барабаните на куполите. Градежът на църквата, както и оградата, която затваря храма и неговия двор, са от камъни.
Вътрешното пространство се разделя на три кораба от 2 колонади. Колоните са свързани с арки. Подът на храма е застлан с плочи. Сред тях прави влечатление тази с двуглав орел, пренесена тук от несъществуващата днес църква „Успение Богородично“. Стените са гладко измазани. Покрай тях и колоните са столовете за миряните. Владишкият трон е повдигнат (с 2 стъпала) над пода. В източния край на наоса също има стъпало, което води към иконостаса. Църковният интериор е обогатен (през 1867 г.) с рисувани архиерейски трон, амвон и проскинитарий и с рисуван, резбован балдахин в олтара.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0047

Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ ГР. ДОБРИНИЩЕ
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението ДОБРИНИЩЕ
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Храмът се намира в центъра на града. Построен е през 1835 г. Представлява трикорабна псевдобазилика с апсида от изток, 2 купола, притвор и открита галерия от юг. През 1926 г. е пристроена красива каменна камбанария (на мястото на по-стара – от дъски, изгоряла през 1913 г., по време на Междусъюзническата война), разширени са прозорците, издигнати са барабаните на куполите. Градежът на църквата, както и оградата, която затваря храма и неговия двор, са от камъни.
Вътрешното пространство се разделя на три кораба от 2 колонади. Колоните са свързани с арки. Подът на храма е застлан с плочи. Сред тях прави влечатление тази с двуглав орел, пренесена тук от несъществуващата днес църква „Успение Богородично“. Стените са гладко измазани. Покрай тях и колоните са столовете за миряните. Владишкият трон е повдигнат (с 2 стъпала) над пода. В източния край на наоса също има стъпало, което води към иконостаса. Църковният интериор е обогатен (през 1867 г.) с рисувани архиерейски трон, амвон и проскинитарий и с рисуван, резбован балдахин в олтара.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
1835сл. Хр.
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Украса
Фаза на декорация Първоначална украса
Вид декорация Боядисване
Тема на декорацията
Местоположение на декорацията Frescoes
Φορητές Εικόνες
Описание на декорацията Regarding the frescoes, only 4 medallions with the images of the evangelists are preserved nowadays. The iconostasis was repainted. It has 3 doors and 5 horizontal decorative tiers which (as well as the Royal Gates) are embellished with a decorative woodcarving - the work of craftsmen from the region of Debar. The ten icons of the Sovereign tier were done by 4 icon-painters in 1835 and in the second half of 19th c. Some of those on the Apostle’s tier (82 pieces in two rows) were supposedly painted by Toma Vishanov.
The church preserves 4 icons: “Christ the Almighty”, “St. John the Baptist”, “St. Nicolas” and “St. Theodor Tiron”, which were taken from “The Dormition of the Virgin Mary” church that is now in ruins situated around 400 m to the southwest.
Компетентно лице Toma Vishanov
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
19вексл. Хр.
Стил на декорацията
Техника на декорацията
Материали на декорацията
Състояние на декорацията
Цифрово представяне CRDGID:27 - Добринище, Църквата "Св. св. Петър и Павел", Царските двериCRDGID:29 - Добринище, Църквата "Св. св. Петър и Павел", иконостасБележки -


Свидетелства
Тип на свидетелство Писмен
Дата на свидетелство
2012сл. Хр.
Местоположение на свидетелство -
Описание на свидетелство Written informative text from the Diocese of Nevrokop
Свързано лице -
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Бележки -