Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:570
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 186
Όνομα Μνημείου Αδιάγνωστος Ιεράρχης και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Παριστάνονται όρθιοι, ολόσωμοι και μετωπικοί δύο Άγιοι: αριστερά αδιάγνωστος Ιεράρχης, δεξιά ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Από τον Ιεράρχη διακρίνεται λίγο το στιχάριο με την παρυφή του, το επιτραχήλιο με κρόσσια και λίγο το καφετί φελόνιο.
Ο Άγιος Ιωάννης με το αριστερό κρατεί λεκανίδα με την αποτμηθείσα κεφαλή. Φορεί γκριζογάλανο ιμάτιο. Ο προπλασμός του προσώπου καφέ-μπεζ. Διακρίνονται ελάχιστα τα φτερά του. Ο κάμπος της παράστασης πράσινος.
Πλατιά κόκκινη ταινία περιβάλλει την παράσταση.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 186
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Αδιάγνωστος Ιεράρχης και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Παριστάνονται όρθιοι, ολόσωμοι και μετωπικοί δύο Άγιοι: αριστερά αδιάγνωστος Ιεράρχης, δεξιά ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Από τον Ιεράρχη διακρίνεται λίγο το στιχάριο με την παρυφή του, το επιτραχήλιο με κρόσσια και λίγο το καφετί φελόνιο.
Ο Άγιος Ιωάννης με το αριστερό κρατεί λεκανίδα με την αποτμηθείσα κεφαλή. Φορεί γκριζογάλανο ιμάτιο. Ο προπλασμός του προσώπου καφέ-μπεζ. Διακρίνονται ελάχιστα τα φτερά του. Ο κάμπος της παράστασης πράσινος.
Πλατιά κόκκινη ταινία περιβάλλει την παράσταση.
Μετρήσεις
Είδος μέτρησης Μήκος
Τμήμα/ Φαινόμενο που μετρήθηκε Κύρια όψη
Τιμή μέτρησης -
Μονάδα μέτρησης Κιλό
Όργανο μέτρησης Ζυγαριά
Ημερομηνία καταγραφής μέτρησης
1998 μ.Χ.
Υπεύθυνος μέτρησης -
Παρατηρήσεις Μέγεθος Διάστασης: [Επεξήγηση] ύψος 63 εκ. , πλ. 40,5 εκ. παχ. 2,5 εκ.


Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Πολύ κακή
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2009 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης Αικατερίνη Γκιντίκα
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις


Κατασκευη
Φάση κατασκευής Αρχική
Περιγραφή κατασκευής -
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής -
Τεχνική κατασκευής Αυγοτέμπερα, προετοιμασία σε ύφασμα
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής Ξύλο
Κατάσταση ολοκλήρωσης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -


Θέσεις
Είδος θέσης Μόνιμη
Θέση Αποθήκη
Χρόνος
1998 μ.Χ.
Παρατηρήσεις -