Намеса
Вид намеса -
Местоположение на намесата
Описание на намесата -
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на декорацията
1998сл. Хр.
Техника на намеса
Материали за намеса
Цифрово представяне
Бележки -