Επέμβαση
Είδος επέμβασης Συντήρηση
Θέση επέμβασης
Περιγραφή επέμβασης -
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Χρονολόγηση διακόσμησης
1998 μ.Χ.
Τεχνική επέμβασης
Υλικά επέμβασης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -