Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις


Επέμβαση
Είδος επέμβασης Συντήρηση
Θέση επέμβασης
Περιγραφή επέμβασης -
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Χρονολόγηση διακόσμησης
1998 μ.Χ.
Τεχνική επέμβασης
Υλικά επέμβασης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -


Θέσεις
Είδος θέσης Μόνιμη
Θέση Έκθεση
Χρόνος
1998 μ.Χ.
Παρατηρήσεις Αριθμός Θέσης: [Επεξήγηση] 7.28