Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 67
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που στηρίζεται στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ στο στόμα του δράκοντα, που ανασηκώνει το εμπρός μέρος του σώματός του από το έδαφος. Ο Άγιος φορεί χειριδωτό ρόδινο χιτώνα με χρυσά επιμάνικα, γκρι-μπλε δρομίδες, χρυποίκιλτο μεταλλικό θώρακα, χρυσές περικνημίδες και κόκκινο "αναπετάριν", που περνά κάτω από τον δεξιό του ώμο και ανεμίζει προς τα πίσω. Το πρόσωπό του αποδίδεται με χαρακτηριστική δυσμορφία. Ο φωτοστέφανος χρυσός και ορίζεται με δύο γραπτούς ομόκεντρους κύκλους. Ο δράκοντας αποδίδεται μαύρος με κόκκινες φτερούγες. Το άλογο του Αγίου σε δυναμική κίνηση με ανασηκωμένα τα εμπρός του πόδια. Έχει πλούσια χρυσοκέντητη κόκκινη σέλα και χρυσοποίκιλτη υποσκευή. Η επιγραφή " Ο άγιος Γεώργιος" με μαύρα μικρά, εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου του. Το επεισόδιο διαδραματίζεται σε φυσικό τοπίο με χαμηλή πρασινωπή βλάστηση, χαμηλούς λόφους και ψηλά δέντρα, μπλε ουρανό.
Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή ταινία, ασημί και μαύρη.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Μέτρια
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -