Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:539
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 67
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που στηρίζεται στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ στο στόμα του δράκοντα, που ανασηκώνει το εμπρός μέρος του σώματός του από το έδαφος. Ο Άγιος φορεί χειριδωτό ρόδινο χιτώνα με χρυσά επιμάνικα, γκρι-μπλε δρομίδες, χρυποίκιλτο μεταλλικό θώρακα, χρυσές περικνημίδες και κόκκινο "αναπετάριν", που περνά κάτω από τον δεξιό του ώμο και ανεμίζει προς τα πίσω. Το πρόσωπό του αποδίδεται με χαρακτηριστική δυσμορφία. Ο φωτοστέφανος χρυσός και ορίζεται με δύο γραπτούς ομόκεντρους κύκλους. Ο δράκοντας αποδίδεται μαύρος με κόκκινες φτερούγες. Το άλογο του Αγίου σε δυναμική κίνηση με ανασηκωμένα τα εμπρός του πόδια. Έχει πλούσια χρυσοκέντητη κόκκινη σέλα και χρυσοποίκιλτη υποσκευή. Η επιγραφή " Ο άγιος Γεώργιος" με μαύρα μικρά, εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου του. Το επεισόδιο διαδραματίζεται σε φυσικό τοπίο με χαμηλή πρασινωπή βλάστηση, χαμηλούς λόφους και ψηλά δέντρα, μπλε ουρανό.
Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή ταινία, ασημί και μαύρη.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 67
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που στηρίζεται στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ στο στόμα του δράκοντα, που ανασηκώνει το εμπρός μέρος του σώματός του από το έδαφος. Ο Άγιος φορεί χειριδωτό ρόδινο χιτώνα με χρυσά επιμάνικα, γκρι-μπλε δρομίδες, χρυποίκιλτο μεταλλικό θώρακα, χρυσές περικνημίδες και κόκκινο "αναπετάριν", που περνά κάτω από τον δεξιό του ώμο και ανεμίζει προς τα πίσω. Το πρόσωπό του αποδίδεται με χαρακτηριστική δυσμορφία. Ο φωτοστέφανος χρυσός και ορίζεται με δύο γραπτούς ομόκεντρους κύκλους. Ο δράκοντας αποδίδεται μαύρος με κόκκινες φτερούγες. Το άλογο του Αγίου σε δυναμική κίνηση με ανασηκωμένα τα εμπρός του πόδια. Έχει πλούσια χρυσοκέντητη κόκκινη σέλα και χρυσοποίκιλτη υποσκευή. Η επιγραφή " Ο άγιος Γεώργιος" με μαύρα μικρά, εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου του. Το επεισόδιο διαδραματίζεται σε φυσικό τοπίο με χαμηλή πρασινωπή βλάστηση, χαμηλούς λόφους και ψηλά δέντρα, μπλε ουρανό.
Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή ταινία, ασημί και μαύρη.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Μέτρια
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις