Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:521
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 299
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γεώργιος
Αρμόδιος φορέας ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο , που στηρίζεται στα πίσω πόδια , να βυθίζει το δόρυ στον δράκοντα. Ο Άγιος φορεί χιτώνα (δεν φαίνεται καλά η ενδυμασίατου) και κόκκινο '' αναπετάριν'' που περνά πάνω από το δεξιό του ώμο και ανεμίζει προς τα πίσω. Πάνω στο άλογο πίσω από τον Άγιο απεικονίζεται ο δούλος . Πίσω δεξιά παριστάνεται τμήμα της οχυρωμένης πόλης. Επάνω σε εξώστη η βασιλική οικογένεις παρακολουθεί το επεισόδιο. Στο κάτω μέρος του εξώστη η νεαρή βασιλοπούλα με βασιλική ενδυμασία και στέμμα παριστάνεται να υψώνει με έντονη δυναμική κίνηση τα δύο της χέρια προς τον Άγιο.