Όνομα
Όνομα Μνημείου Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκοπιάς
Πηγή / Προέλευση