Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:52
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 26-11-2012
Регистратор -
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0035
Име на паметника Свети Никола в Кали Вриси
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Наименование на местоположението Кали Вриси в Драма
Дата на построяване
19вексл. Хр.
Кратко описание Трикорабна базилика.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0035
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника Свети Никола в Кали Вриси
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението Кали Вриси в Драма
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Трикорабна базилика.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
19вексл. Хр.
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки