Измервания
Вид измерване Дължина
Част/ Измерен феномен -
Координати на измерената част
Измерена стойност -
Мерна единица Килограм
Инструмент за измерване Измервателни устройства
Дата на измерване
11-8-2012сл. Хр.
Отговорен за измерването -
Бележки -