Състояние
Характеристика на състоянието Добро
Дата на запис на състоянието
1998сл. Хр.
Отговорен за състоянието на записа -
-
Асоциирана институция/ Семинар -
Описание на състоянието -
Цифрово представяне
Бележки -