Код
Код -
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника -
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението -
Адрес
Префектура
Държава
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание -
Измервания
Вид измерване Дължина
Част/ Измерен феномен -
Измерена стойност -
Мерна единица Килограм
Инструмент за измерване Измервателни устройства
Дата на измерване
25-8-2012сл. Хр.
Отговорен за измерването -
Бележки -


Състояние
Характеристика на състоянието Добро
Дата на запис на състоянието
1998сл. Хр.
Отговорен за състоянието на записа -
-
Асоциирана институция/ Семинар -
Описание на състоянието -
Цифрово представяне
Бележки -