Μετρήσεις
Είδος μέτρησης Μήκος
Τμήμα/ Φαινόμενο που μετρήθηκε Κύρια όψη
Τιμή μέτρησης ύψος 0,47,5 , πλ. 35,5 , παχ. 2 εκ.
Μονάδα μέτρησης Κιλό
Όργανο μέτρησης Ζυγαριά
Ημερομηνία καταγραφής μέτρησης
25-8-2012 μ.Χ.
Υπεύθυνος μέτρησης -
Παρατηρήσεις -