Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
1998 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης Ε.Παπαθεοφάνους-Τσουρή
Κουντουράκης Δημήτριος
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις Τοπικές αποφλοιώσεις της προετοιμασίας και απολεπίσεις χρωμάτων.