Μετακίνηση
Χρόνος μετακίνησης
14-3-2012 μ.Χ.
Σκοπός μετακίνησης -
Προορισμός -
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Παρατηρήσεις Είδος Αλλαγής Φύλαξης: Δανεισμός
Αιτία Αλλαγής Φύλαξης: μεταφορά στο ΑνθιμειοΠληροφοριακό Κείμενο: Το κειμήλιο μεταφέρθηκε στο ανθίμειο ύστερα από αίτηση του π. Ειρηναίου Λαφτσή.