Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Στον ομφαλό φέρει παράσταση μιας μάρτυρος, που κρατάει το σταυρό της και περιμετρικά παραστάσεις φυτικών μοτίβων. Επιγραφή με το όνομα της μάρτυρος σε σλαβικό αλφάβητο