Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:434
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 159
Όνομα Μνημείου Ο Ελκώμενος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός εικονίζεται στην τυπική παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης. Παριστάνεται όρθιος, από το ύψος των μηρών και επάνω, το κεφάλι γέρνει κάτω και αριστερά, το βλέμμα κατευθύνεται σε αόριστο σημείο αριστερά. Η έκφραση του προσώπου λυπημένη, σοβαρή. Τα χέρια εμπρός δεμένα με σκοινί σταυρωτά, κρατεί ελαφρά με το δεξιό καλάμι αντί για σκήπτρο. Φορεί γκριζωπό περίζωμα και κόκκινο ιμάτιο, που καλύπτει τους ώμους και το αριστερό Του χέρι. Στο κεφάλι φορεί το αγκάθινο στεφάνι. Ο προπλασμός είναι καφέ-γκριζωπός, τα σαρκώματα μπεζ-ρόδινα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με ένα καφέ γραπτό κύκλο, είναι χρυσός και ένσταυρος. Ο κάμπος γαλάζιος.
Επάνω οι βραχυγραφίες ΙΣ ΧΣ με μαύρο. Αριστερά από το Χριστό με μαύραα μικρά: "ο ελκόμεν(ος)".
Η παράσταση περιβάλλεται από μαύρη γραπτή ταινία.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 159
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Ο Ελκώμενος
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός εικονίζεται στην τυπική παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης. Παριστάνεται όρθιος, από το ύψος των μηρών και επάνω, το κεφάλι γέρνει κάτω και αριστερά, το βλέμμα κατευθύνεται σε αόριστο σημείο αριστερά. Η έκφραση του προσώπου λυπημένη, σοβαρή. Τα χέρια εμπρός δεμένα με σκοινί σταυρωτά, κρατεί ελαφρά με το δεξιό καλάμι αντί για σκήπτρο. Φορεί γκριζωπό περίζωμα και κόκκινο ιμάτιο, που καλύπτει τους ώμους και το αριστερό Του χέρι. Στο κεφάλι φορεί το αγκάθινο στεφάνι. Ο προπλασμός είναι καφέ-γκριζωπός, τα σαρκώματα μπεζ-ρόδινα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με ένα καφέ γραπτό κύκλο, είναι χρυσός και ένσταυρος. Ο κάμπος γαλάζιος.
Επάνω οι βραχυγραφίες ΙΣ ΧΣ με μαύρο. Αριστερά από το Χριστό με μαύραα μικρά: "ο ελκόμεν(ος)".
Η παράσταση περιβάλλεται από μαύρη γραπτή ταινία.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις