Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:41
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 21-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника MONAST0006
Име на паметника Манастир "Св. Димитър" в Панорама
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Наименование на местоположението Панорама в Драма
Дата на построяване
Кратко описание Манастирът „Св. Димитър” в Панорама се намира в покрайнините на село Панорама. Освен храма, нито една от сградите на манастира не е оцеляла изцяло до днес. Тя представлява куполна църква от манастирски вид, както се вижда в архитектурните образци главно на вр. Атон и в други малки паметници от XVI-XIX век на Балканите. Външният вид на църквата е напълно изчистен. Тя има висок купол с цилиндричен барабан, който е крепен от страничните стени без никаква друга подпора. Интериорът е напълно боядисан, а иконите на иконостаса на епископския трон са оцелели. Стенописите и иконите са творби от края на XVIII-XIX век, а някои са от работилница на славофони. Следва да се отбележи, че до 1950 г. в манастира има монах, а надписите върху стенописите са изтрити в модерни времена; написани са на български език.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код MONAST0006
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника Манастир "Св. Димитър" в Панорама
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението Панорама в Драма
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Манастирът „Св. Димитър” в Панорама се намира в покрайнините на село Панорама. Освен храма, нито една от сградите на манастира не е оцеляла изцяло до днес. Тя представлява куполна църква от манастирски вид, както се вижда в архитектурните образци главно на вр. Атон и в други малки паметници от XVI-XIX век на Балканите. Външният вид на църквата е напълно изчистен. Тя има висок купол с цилиндричен барабан, който е крепен от страничните стени без никаква друга подпора. Интериорът е напълно боядисан, а иконите на иконостаса на епископския трон са оцелели. Стенописите и иконите са творби от края на XVIII-XIX век, а някои са от работилница на славофони. Следва да се отбележи, че до 1950 г. в манастира има монах, а надписите върху стенописите са изтрити в модерни времена; написани са на български език.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки