Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:4
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 19-08-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0002
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος Ασβεστοχωρίου
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Όνομα τόπου Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης
Χρονολόγηση κατασκευής
αρχές19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Κτίσμα των αρχών του 19ου αι. Δεν σώζεται κτητορική επιγραφή, αλλά έμμεσες πληροφορίες μας οδηγούν σε αυτή τη χρονολόγηση: τα κατασκευαστικά – αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού και οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου (χρονολογία στην α΄ δεκαετία του 1800). Προσφάτως ο ναός ανακαινίσθηκε αρχιτεκτονικά και μας αποκάλυψε όσα μυστικά βρίσκονταν κρυμμένα κάτω από το νεώτερο επίχρισμα των εξωτερικών όψεων. Πραγματικό στολίδι, ο ευρύχωρος ναός του ορεινού αυτού οικισμού μαρτυρεί την οικονομική ευμάρεια των κατοίκων του «Νεοχωρίου», αλλά και τα προνόμια που απολάμβαναν αυτοί από την οθωμανική ηγεσία της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική, ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων, χωρίς νάρθηκα αρχικά, με γυναικωνίτες και με νεώτερες προσθήκες (1867, δυτικά – καμπαναριό του 1885, πλήρως αναστηλωμένο κι αυτό προσφάτως).
Διαθέτει πλούσια συλλογή φορητών εικόνων και άλλων σκευών, καθώς και πολλά έντυπα λειτουργικά βιβλία. Προσφάτως ανακαλύφθηκαν στη στέγη του ναού παλαιές εικόνες σε άσχημη κατάσταση διατήρησης, που έχουν δοθεί για συντήρηση.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Κατηγορία θέσης
Αρχιτεκτονικός τύπος
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός CHURCH0002
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος Ασβεστοχωρίου
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Συντεταγμένες Χ1
Συντεταγμένες Χ2
Συντεταγμένες Υ1
Συντεταγμένες Υ2
Συντεταγμένες Ζ1
Συντεταγμένες Ζ2
Μέθοδος Μέτρησης
Ακρίβεια Μέτρησης
Γεωδαιτικό Σύστημα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Κτίσμα των αρχών του 19ου αι. Δεν σώζεται κτητορική επιγραφή, αλλά έμμεσες πληροφορίες μας οδηγούν σε αυτή τη χρονολόγηση: τα κατασκευαστικά – αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού και οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου (χρονολογία στην α΄ δεκαετία του 1800). Προσφάτως ο ναός ανακαινίσθηκε αρχιτεκτονικά και μας αποκάλυψε όσα μυστικά βρίσκονταν κρυμμένα κάτω από το νεώτερο επίχρισμα των εξωτερικών όψεων. Πραγματικό στολίδι, ο ευρύχωρος ναός του ορεινού αυτού οικισμού μαρτυρεί την οικονομική ευμάρεια των κατοίκων του «Νεοχωρίου», αλλά και τα προνόμια που απολάμβαναν αυτοί από την οθωμανική ηγεσία της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική, ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων, χωρίς νάρθηκα αρχικά, με γυναικωνίτες και με νεώτερες προσθήκες (1867, δυτικά – καμπαναριό του 1885, πλήρως αναστηλωμένο κι αυτό προσφάτως).
Διαθέτει πλούσια συλλογή φορητών εικόνων και άλλων σκευών, καθώς και πολλά έντυπα λειτουργικά βιβλία. Προσφάτως ανακαλύφθηκαν στη στέγη του ναού παλαιές εικόνες σε άσχημη κατάσταση διατήρησης, που έχουν δοθεί για συντήρηση.
Κατασκευη
Φάση κατασκευής Αρχική
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
αρχές19αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Περιβάλλων δομημένος χώρος
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση CRDGID:6 - cross 2.x3d

Παρατηρήσεις


Μαρτυρίες
Είδος Μαρτυρίας Γραπτή
Χρόνος μαρτυρίας
Τόπος μαρτυρίας -
Περιγραφή μαρτυρίας Οι ιστορικοί ναοί και τα κειμήλιά τους της ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Μια πρώτη παρουσίαση.
Σχετιζόμενο πρόσωπο Τουτός Ν.
Σχετιζόμενος φορέας -
Παρατηρήσεις -