Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Εικονίζονται σε τρεις σειρές προοπτικά οι Δώδεκα Απόστολοι. Φορούν χιτώνα και ιμάτιο και κρατούν κλειστά Ευαγγέλια και ορισμένοι τα χαρακτηριστικά σύμβολά τους. Ο κάμπος ώχρινος. Το έδαφος ωχροπράσινο.
Επιγραφές, επάνω, με κόκκινα κεφαλαία: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΒ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ. Κάτω, με μικρά: αφιέρωμα Παναγιώτη/ Τζιαρπαζάνη.
Την εικόνα περιτρέχει διπλή ταινία γαλάζιου και μπλε σκούρου χρώματος.