Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:356
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 128
Όνομα Μνημείου Οι δώδεκα Απόστολοι
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
20αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Εικονίζονται σε τρεις σειρές προοπτικά οι Δώδεκα Απόστολοι. Φορούν χιτώνα και ιμάτιο και κρατούν κλειστά Ευαγγέλια και ορισμένοι τα χαρακτηριστικά σύμβολά τους. Ο κάμπος ώχρινος. Το έδαφος ωχροπράσινο.
Επιγραφές, επάνω, με κόκκινα κεφαλαία: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΒ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ. Κάτω, με μικρά: αφιέρωμα Παναγιώτη/ Τζιαρπαζάνη.
Την εικόνα περιτρέχει διπλή ταινία γαλάζιου και μπλε σκούρου χρώματος.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 128
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Οι δώδεκα Απόστολοι
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Εικονίζονται σε τρεις σειρές προοπτικά οι Δώδεκα Απόστολοι. Φορούν χιτώνα και ιμάτιο και κρατούν κλειστά Ευαγγέλια και ορισμένοι τα χαρακτηριστικά σύμβολά τους. Ο κάμπος ώχρινος. Το έδαφος ωχροπράσινο.
Επιγραφές, επάνω, με κόκκινα κεφαλαία: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΒ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ. Κάτω, με μικρά: αφιέρωμα Παναγιώτη/ Τζιαρπαζάνη.
Την εικόνα περιτρέχει διπλή ταινία γαλάζιου και μπλε σκούρου χρώματος.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Κακή
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
20αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις