Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:3
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 29-08-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Код на паметника WOODCUT0001
Име на паметника Бема двери
Асоциирана институция Светата Драмска митрополия
Наименование на местоположението Драма
Дата на построяване
Половин веквекпр. Хр. / сл. Хр.
От 218вексл. Хр.
До 1 19 сл. Хр.
Кратко описание Бема двери, където е комбинирана гравюра на дърво и живопис. Основната тема е свързана с евангелистите Марк, Матей, Йоан и Лука.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Вид на паметника според формата Дърворезба
Вид на паметника според неговата употреба Разделение
Рисунки
Вид на паметника според неговата структура Боядисване
Нарязан дървен материал
Бележки -
Код
Код WOODCUT0001
Други кодове E1
Източник / Произход Parharidou, M. (2008) "Documentation and Study of the exhibited objects in the Ecclesiastical Museum of Drama", volume A1, Kavala, p.13

Име
Име на паметника Бема двери
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светата Драмска митрополия
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението Драма
Адрес -
Префектура Префектура Драма
Държава Гърция
Бележки -
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Бема двери, където е комбинирана гравюра на дърво и живопис. Основната тема е свързана с евангелистите Марк, Матей, Йоан и Лука.
Измервания
Вид измерване Височина
Част/ Измерен феномен Bema doors
Измерена стойност 1,11 and 1,10
Мерна единица Метър
Инструмент за измерване Метър
Дата на измерване
Отговорен за измерването -
Бележки The measurements regard both panels of the bema doorsИнформация за изложбата
Информация за изложбата 1st floor of the Ecclesiastical Museum of the Holy Diocese of Drama
Надпис / Знак
Запис Придружаващ
Място Over the four evangelists

Език Гръцки
Азбука Гръцки
Копие -
Превод на надписа
Техника Писане (процес)
Размери -
Дата на надписа
Описание -
Състояние Добрo
Цифрово представяне
Бележки The accompanying inscriptions of the evangelists' names are in lowercase and with black colour


Състояние
Характеристика на състоянието Добро
Дата на запис на състоянието
2007сл. Хр.
Отговорен за състоянието на записа -
Асоциирана институция/ Семинар -
Описание на състоянието -
Цифрово представяне CRDGID:2 - Драма, Бема двери E1CRDGID:3 - Драма, Бема двери E2Бележки Exfoliation of the painted surface, woodworm

Конструкция
Строителна фаза Конструкция
Описание на конструкцията -
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
Половин веквекпр. Хр. / сл. Хр.
От 218вексл. Хр.
До 1 19 сл. Хр.
Исторически период Следвизантийски
Местоположение на конструкцията NW area of Drama prefecture (probably)
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали Дърво
Състояние на завършеност -
Цифрово представяне
Бележки -


Употреба
Строителна фаза Първостепенен
Описание на употреба Functional use, since the bema doors of the Iconostasis separate the Sanctuary from the rest of the Church.
Symbolic use, since the bema doors symbolize the entrance door to the Kingdom of Heavens, the doors of life.
Свързано лице -
Асоциирана институция -
Дата на употреба
Място на употреба -
Цифрово представяне
Бележки -


Украса
Фаза на декорация Първоначална украса
Вид декорация Боядисване
Тема на декорацията The evangelists Marcus, Matthew, John and Lucas

Местоположение на декорацията The decoration is location in a zone with rectangular frames where there are the painted representation

Описание на декорацията The painted parts of the bema doors comprises surprisingly only the four evangelists Marcus, Matthew, John and Lucas in busts and under a small arc, the front of which is painted silver. The background of the representations is indigo, while the accompanying inscriptions are in lower-case and in black colour.

Компетентно лице -
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
Половин веквекпр. Хр. / сл. Хр.
От 218вексл. Хр.
До 1 19 сл. Хр.
Стил на декорацията The faces of the evangelists are attributed as ganold, with diffused colours, outlines with smooth chiaroscuro, smoothly outstretched surfaces, as happens in the painting of the wider northern greek space during the second half of the 18th century and the first of the 19th. This style continues possibly a style observed in the 18th century in the wider north greek area.

Техника на декорацията
Материали на декорацията
Състояние на декорацията Добро
Цифрово представяне
Бележки -


Съхраняване
Вид съхраняване -
Местоположение на съхраняване
Описание на съхраняването -
Свързано лице -
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
Техника за съхранение
Материали за съхранение
Цифрово представяне
Бележки -