Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται από τη μέση και πάνω, μετωπικός. Με το δεξιό ευλογεί, ενώ στο αριστερό, που είναι καλυμμένο από το φελώνιο, κρατεί κλειστό λιθοκόσμητο Ευαγγέλιο. Φορεί ώχρινο στιχάριο με λιθοκόσμητα επιμάνικα, καφέ-κόκκινο φελώνιο με λιθοκόσμητες παρυφές, υποκίτρινο ωμοφόριο με μαύρους περίτεχνα αποδομένους σταυρούς. Το πρόσωπο πλάθεται με σκούρο καφέ προπλασμό, ελάχιστο μπεζ για τα φωτίσματα. Τα χαρακτηριστικά είναι δυσανάλογα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται από ένα καφέ γραπτό κύκλο στο χρυσό κάμπο.
Κοκκινωπή ταινία περιβάλλει την παράσταση.