Όνομα
Όνομα Μνημείου Ευχολόγιον το Μέγα
Πηγή / Προέλευση