Όνομα
Όνομα Μνημείου Σταυρός Αγιασμού
Πηγή / Προέλευση