Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:199
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 04-04-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0069
Име на паметника Church of St. Anastasia in Anastasia
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Наименование на местоположението -
Дата на построяване
13вексл. Хр.
Кратко описание Three-aisled basilica. It dates to the 13th century with later expansion. Beneath it there is a vaulted Roman tomb.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0069
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника Church of St. Anastasia in Anastasia
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението -
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Three-aisled basilica. It dates to the 13th century with later expansion. Beneath it there is a vaulted Roman tomb.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
13вексл. Хр.
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки