Όνομα
Όνομα Μνημείου Ξυλόγλυπτο τμήμα δεξιού λυπηρού τέμπλου
Πηγή / Προέλευση