Библиография
Заглавие Holy Diocese of Alexandroupolis. Tourist Guide
Автор Alexiou A.
Дата на записа 05-03-2010
Информация за библиография Evros Prefecture, Ministry of Culture, p. 10-13
Бележки -