Πληροφορίες
Εισάγεται το υψόμετρο ΒΔ γωνίας πλαισίου.