Πληροφορίες
Εισάγεται το είδος της µέτρησης που πραγµατοποιήθηκε, π.χ. μήκος, πλάτος, ύψος, βάθος, διάμετρος, βάρος, περιφέρεια, έκταση, όγκος κτλ.