Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία σχετικά με την ένταξη του μνημείου σε μια ιστορική περίοδο, π.χ. υστεροβυζαντινή, σύγχρονη κτλ.