Για να μετακινήσετε το Χρονολόγιο: χρησιμοποιήστε το τροχό κύλισης του ποντικιού, τα βελάκια ή κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε δεξια/αριστερά το Χρονολόγιο.