Неделя Апр 05


Цифров източник
- -
Формат на източника 3d Модел
Код CRDGID:89
Заглавие Св. Георги в Асвестохори - Стена
Име на оригиналния файл Св. Георги в Асвестохори - Стена
Цифрово представяне Exterior_Wall_Sample_50K_Scaled_Textured_No_Normals.x3d
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс