Τρίτη Σεπ 21


Ψηφιακοί Πόροι
- -
Φορμάτ υλικού 3d Model
Κωδικός CRDGID:78
Τίτλος Εκκλησία Κοσμοσώτηρας Φερρών - Κιονόκρανο
Όνομα πρωτότυπου αρχείου Εκκλησία Κοσμοσώτηρας Φερρών - Κιονόκρανο
Ψηφιακή απεικόνιση Kionokrano_50K_Textured_Scaled_Centered_No_Normals.x3d
Περιγραφή -
Γλώσσα -
Σύνδεσμος -
Συσχέτιση -
  • Πρωτότυπος/Αρχικός πορος
  • Επεξεργασμένος Πόρος