Τρίτη Σεπ 21


Ψηφιακοί Πόροι
- -
Φορμάτ υλικού 3d Model
Κωδικός CRDGID:698
Τίτλος Holy Monastery of Ikosifoinissa, Detail_on_Wall 2
Όνομα πρωτότυπου αρχείου Holy Monastery of Ikosifoinissa, Detail_on_Wall 2
Ψηφιακή απεικόνιση Detail_2_100K_Web.x3d
Περιγραφή -
Γλώσσα -
Σύνδεσμος -
Συσχέτιση -
  • Πρωτότυπος/Αρχικός πορος
  • Επεξεργασμένος Πόρος