Четвъртък Май 28


Цифров източник
- -
Формат на източника 3d Модел
Код CRDGID:694
Заглавие Agios Demetrios, Belfry
Име на оригиналния файл Agios Demetrios, Belfry
Цифрово представяне Belfry.x3d
Описание Agios Demetrios, Belfry Agios Demetrios, Belfry
Език Гръцки
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс