Събота Апр 04


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:427
Заглавие -
Име на оригиналния файл -
Цифрово представяне ΦΕΙΚ146.jpg
Описание -
Език Гръцки
Връзка -
Корелация -




  • Оригинален ресурс




  • Цифров ресурс