Вторник Юни 18


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:192
Заглавие Mechkul, Sts. Peter and Paul church, wall painting with the decapitation of St. Paul
Име на оригиналния файл Mechkul 06-09 (68).jpg
Цифрово представяне Mechkul 06-09 (68).jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -




  • Оригинален ресурс




  • Цифров ресурс