Четвъртък Апр 02


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:163
Заглавие Potamos, Church of St. George, the Royal Doors
Име на оригиналния файл IMG_4316.JPG
Цифрово представяне IMG_4316.JPG
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -




  • Оригинален ресурс




  • Цифров ресурс