Събота Май 30


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:159
Заглавие Lefkimi, Church of the Assumption of Virgin Mary (Interior)
Име на оригиналния файл DSC_9208.JPG
Цифрово представяне DSC_9208.JPG
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -




  • Оригинален ресурс




  • Цифров ресурс