Четвъртък Апр 02


Цифров източник
- -
Формат на източника Panorama View
Код CRDGID:100
Заглавие Ферес, Църквата на Космосотира (Интериор - Централен)
Име на оригиналния файл -
Цифрово представяне

Kosmosoteira_Interior_Central_Low_Resolution.mov
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс