Τρίτη Ιαν 19
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

4

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:90
Τύπος αρχείου καταγραφής Σύνολο μνημείων
Ημερομηνία Καταγραφής 06-03-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής 1
Παρατηρήσεις 2


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου 3
Όνομα Μνημείου 4
Αρμόδιος φορέας ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"
Όνομα τόπου 5
Χρονολόγηση κατασκευής
2013 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή 6