Вторник Яну 19
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

4

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:90
Тип на записа Group of monuments
Дата на записа 06-03-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис 1
Бележки 2


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника 3
Име на паметника 4
Асоциирана институция ILSP/R.C. Атина
Наименование на местоположението 5
Дата на построяване
2013сл. Хр.
Кратко описание 6