Четвъртък Май 28
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църквата "Св. Георги" в Баня

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:86
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 19-02-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника -
Име на паметника Църквата "Св. Георги" в Баня
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението Баня
Дата на построяване
1834сл. Хр.
Кратко описание Църквата "Св. Георги" е разположена в центъра на селото. Построена е през 1834 г. По-късно към сградата са прикрепени притвор и камбанария.